Zgłoszenie szkody

Na polskich drogach dochodzi dziennie do ponad 1000 kolizji, wypadków czy stłuczek parkingowych. Niestety, może okazać się, że również Tobie przydarzy się taka nieszczęśliwa przygoda. Dlatego warto, wiedzieć jak zachować się w tej stresującej dla każdego sytuacji.

Najpierw należy zabezpieczyć miejsce wypadku, bądź usunąć samochód tak, aby nie utrudniał poruszania się, innym uczestnikom ruchu drogowego.

Jeżeli sprawca przyznaje się do winy, a w zdarzeniu nie wystąpiły ofiary, możemy poprzestać na spisaniu „oświadczenia o zdarzeniu drogowym”.

W sytuacji, kiedy przypuszczasz, że sprawca mógł podać nieprawdziwe dane, warto skontrolować ich wiarygodność w bazie UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Wpisując numer rejestracyjny samochodu, możesz sprawdzić, czy jest on ubezpieczony i jaki jest numer polisy. Pamiętaj, że gdy zachowanie drugiego kierowcy budzi jakiekolwiek Twoje podejrzenia, to wezwij policję. Masz wtedy pewność, że cała sytuacja zostanie właściwie opisana i nikt nie wycofa się ze zeznań. Poza spisaniem oświadczenia, warto zrobić kilka zdjęć z miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów.

W przypadku, gdy nie mamy wydrukowanego wcześniej formularza, to możemy wspólnie ze sprawcą kolizji odręcznie napisać oświadczenie. Najważniejsze, aby posiadało:

 • dane kierowców: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania;
 • dane właścicieli pojazdów: (w sytuacji, gdy kierowcą nie był jego właściciel);
 • dane samochodów: numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model i typ;
 • dane polisy OC sprawcy: numer polisy ubezpieczeniowej, nazwę ubezpieczyciela;
 • zawarcie informacji o tym, kto był sprawcą, a kto poszkodowanym;
 • datę, miejsce i czas zdarzenia;
 • opis okoliczności kolizji;
 • precyzyjne opisanie zakresu i stopnia zniszczeń aut;
 • informację czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się podczas stłuczki w pojazdach;
 • dane świadków zdarzenia wraz z ich podpisami;
 • podpisy uczestników kolizji drogowej.
Poprzedni artykuł
Natępny artykuł