Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) – co to jest

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest organizacją skupiającą zakłady ubezpieczeń na terytorium Polski, które posiadają w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenia OC. Członkostwo w PBUK jest obowiązkowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP, mają obowiązek zrzeszenia w PBUK. Obowiązek dotyczy zarówno polskich firm ubezpieczeniowych, jak i zagranicznych, które prowadzą działalność ubezpieczeniową na terenie Polski.
Zakres czynności realizowanych przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określony jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

W szczególności PBUK zajmuje się: 

  • wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych, które są respektowane w innych państwach,
  • zawieraniem umów wzajemnych o uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych, a także zaspokajaniu roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów,
  • organizowaniem likwidacji szkód spowodowanych na terytorium kraju przez kierowców posiadających Zieloną Kartę oraz kierowców poruszających się samochodami zarejestrowanymi przez kraje należące do Porozumienia Wielostronnego, 
  • ustaleniem zasad oraz trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a także ustalaniem wzorów tych dokumentów i ich ewidencjonowaniem. 
    Dodatkowo PBUK pełni rolę organu odszkodowawczego (rozpatruje roszczenia dotyczące szkód powstałych na terenie Polski), źródła informacji (pomaga ustalać ubezpieczyciela sprawcy kolizji) oraz centrum redystrybucji informacji o wypadkach.
Poprzedni artykuł
Natępny artykuł