Kara za brak OC w 2024 roku.

Każda osoba, która posiada pojazd mechaniczny jest zobowiązana zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niestety za brak polisy, bądź brak ciągłości polisy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przewiduje kary. Jak będą one wyglądać w 2024 roku?

Zgodnie z danymi z 2022 roku, UFG odnotowało ponad 327 tys. Przypadków nieopłacenia lub przerwy w opłacaniu składki za obowiązkową polisę OC. Sytuacje taki najczęściej mają miejsce przy zakupie używanych pojazdów. UFG dysponuje obecnie narzędziami, które wykrywają brak OC nawet, gdy auto nie jest użytkowane. Tutaj nie należy spodziewać się żadnych zmian. W przyszłości wszystkie pojazdy, które nie były używane przez ponad 10 lat zostaną automatycznie wyrejestrowane.

Wysokość kary z UFG jest zależna od wysokości najniższej krajowej stawki wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem tej stawki od 1 stycznia tego roku, wzrosły również wysokości kar. Wynika z tego, że brak OC przez okres 1-3 dni będzie karany wysokością 40% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku ponad 2 tygodni przerwy kara wzrośnie aż do 200% minimalnej płacy.

Wysokość kary jest również uzależniona od rodzaju pojazdu:

– samochody osobowe – maksymalna kara to 200% minimalnego wynagrodzenia,

– pojazdy ciężarowe, ciągniki rolnicze oraz autobusy – maksymalna kara to 300% minimalnej płacy,

– pozostałe pojazdy, np. motocykle – maksymalna kara to 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Stawki kar w 2024 za brak OC będą prezentować się następująco:

– od 1 do 3 dni – 1700zł,

– od 4 do 14 dni – 4242zł,

– powyżej 14 dni – 8484zł.

Poprzedni artykuł
Natępny artykuł