„OC sprawcy” to skrót od „Odpowiedzialność Cywilna sprawcy”. Jest to pojęcie z zakresu prawa cywilnego i dotyczy odpowiedzialności prawnej osoby, która wyrządziła szkodę innej osobie lub jej mieniu. Odpowiedzialność cywilna sprawcy oznacza, że ​​osoba ta może być zobowiązana do naprawienia szkód, jakie wyrządziła swoim działaniem lub zaniedbaniem.

Odpowiedzialność cywilna może wynikać z różnych sytuacji, takich jak:

  • wypadek samochodowy,
  • uszkodzenie mienia,
  • naruszenie umowy lub ciała.

W takich przypadkach osoba, która ponosi odpowiedzialność cywilną, może być zobowiązana do wypłacenia odszkodowania lub zadośćuczynienia osobie (lub firmie), które ucierpiały w wyniku jej działań.

Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność cywilna jest odrębna od odpowiedzialności karno-prawnej. Odpowiedzialność karno-prawna dotyczy przestępstw, za które można być ściganym przez organy ścigania i sąd. Odpowiedzialność cywilna dotyczy odszkodowań i zadośćuczynień wyrządzonych przez działania lub zaniedbania, niekoniecznie o charakterze kryminalnym.

Poprzedni artykuł
Natępny artykuł

Leave A Comment