Dziura w drodze – jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzony pojazd?

Stan polskich dróg przez ostatnie lata poprawił się, ale nie zmienia to faktu, że po zimie lub w jej trakcie pojawią się ubytki masy bitumicznej, czyli popularne dziury w drodze. Co należy zrobić, gdy nasz pojazd ulegnie uszkodzeniu?

Odpowiedzialnym jest w takim przypadku jest zarządca drogi wraz ze swoim ubezpieczycielem. Obowiązek naprawy szkody wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego, który mówi, że zobowiązany jest do tego ten, kto wyrządził szkodę na skutek swojego zaniechania lub działania. W tym przypadku jest to zarządca drogi, czyli kto? W zależności od kategorii drogi jej utrzymanie jest obowiązkiem gminy, powiatu, województwa lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Są również drogi wewnętrzne, za które odpowiada np. wspólnota, spółdzielnia czy też osoba, do której należy dany teren.

Ustawa o drogach publicznych dokładnie określa zarządców dróg publicznych, mianowicie są to dla dróg:

  • gminnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  • powiatowych – zarząd powiatu,
  • wojewódzkich – zarząd województwa,
  • krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

W przypadku autostrady Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest za nią odpowiedzialny, ale do czasu przekazania jej spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację – wówczas funkcję zarządcy pełni właśnie ta spółka. Na zarządcy drogi ciąży wiele obowiązków. Odpowiada on za utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch czy przeprowadzanie okresowych kontroli stanu nawierzchni. Zarządca ma utrzymywać drogi w takim stanie, żeby wykluczyć narażenie użytkowników na szkody. 

Jeśli dziury w drodze doprowadziły do uszkodzenia twojego pojazdu, to w pierwszej kolejności powinieneś ustalić odpowiedzialnych za dany odcinek nawierzchni. Najlepiej w takim przypadku wezwać policję. Funkcjonariusze sporządzą notatkę ze zdarzenia, tym samym będziesz mieć dokumentację tego, do czego doszło. Policja wskaże również podmiot odpowiedzialny za dany odcinek drogi. Po pomoc możesz się także zgłosić do wydziału drogownictwa starostwa powiatowego.

Niestety nie zawsze wyrwa w jezdni będzie gwarancją tego, że otrzymasz odszkodowanie. Jeśli informował o niej znak drogowy albo nie dostosowałeś prędkości do warunków na drodze, to zakład ubezpieczeń zarządcy może odmówić wypłacenia odszkodowania. Ważne znaczenie ma zgromadzenie dowodów zdarzenia. Żeby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy, pamiętaj o tym, by udowodnić, gdzie doszło do szkody. Bardzo ważna jest dokumentacja fotograficzna. Jeśli doszło do uszkodzenia felgi na drodze czy innej szkody, to powinieneś to udowodnić fotografiami. Zdjęcia mają ukazywać dziury na drodze, ale również umożliwić identyfikację miejsca.

Z naprawą nie trzeba czekać, do otrzymania odszkodowania. Możesz sam zlikwidować szkodę i dopiero wtedy ją zgłosić. Jeśli jednak zdecydujesz się na samodzielne zorganizowanie naprawy, to pamiętaj o zachowaniu rachunków, które będą stanowić potwierdzenie wykonanych prac.

Poprzedni artykuł
Natępny artykuł