AC z regresem z OC sprawcy

W przypadku szkody na Twoim pojeździe wyrządzonej przez innego uczestnika ruchu, możesz naprawić swój pojazd na dwa sposoby. Korzystając z polisy OC ppm sprawcy zdarzenia lub wykorzystując własną umowę ubezpieczenia AC (jeśli ją posiadasz). Po naprawie pojazdu i wypłaceniu odszkodowania, Twój ubezpieczyciel może rozpocząć procedurę regresową i zgłosić roszczenie o zwrot wypłaconych środków do sprawcy szkody. W momencie otrzymania odszkodowania z polisy AC, Twój ubezpieczyciel wstępuje w prawa przysługujące osobie poszkodowanej.

Jakie są zalety Likwidacja szkody z Polisy AC?

  • Likwidacja szkody „u swojego ubezpieczyciela” – Niewątpliwie czujemy się pewniej przy współpracy z ubezpieczycielem, u którego zawieraliśmy polisę ubezpieczeniową. Podczas zawierania ubezpieczenia otrzymujemy stosowne procedury w przypadku wystąpienia szkody oraz informację dotyczące sposobu likwidacji. W zgłoszeniu szkody z polisy OC sprawcy, musimy we własnym zakresie szukać kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy, co w niektórych przypadkach jest uciążliwe.  
  • Czas likwidacji szkody – Likwidacja szkody z Polisy AC jest prostszą ścieżką likwidacyjną. Ubezpieczyciel przyjmując zgłoszenie nie musi „czekać” na dokumentację potwierdzającą winę sprawcy. Nie musi również wysyłać próśb do policji w celu uzyskania notatki zdarzenia lub prosić bezpośrednio sprawcy szkody o potwierdzenie okoliczności zdarzenia.

Niestety taki rodzaj likwidacji ma też swoje wady:

  • Regres to prawo, a nie obowiązek TU – Przy likwidacji szkody z polisy AC z regresem do sprawcy szkody, poszkodowany musi pamiętać, że ubezpieczyciel nie ma obowiązku wykonywać regresu do sprawcy szkody.
  • Zwiększona szkodowość – Do momentu zakończenia procedury regresowej szkoda „będzie ciążyła” na Twojej polisie AC.
  • Brak możliwości wykonania skutecznego regresu – Jeśli zebrana dokumentacja w szkodzie jest niekompletna, ubezpieczyciel może nie uzyskać rekompensaty za wypłacone odszkodowanie.

Poprzedni artykuł
Natępny artykuł